Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

Reposted fromkjn kjn viahogwarts hogwarts
3838 410f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaMissMurder MissMurder
5301 52f7 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMissMurder MissMurder
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso

August 23 2016

Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89

August 22 2016

4853 369f 420

August 21 2016

7790 dd0a 420
Reposted fromscorpix scorpix
7804 9c03 420
Reposted fromscorpix scorpix
Nie mogę znieść lenistwa, chamstwa, tego, że ludzie nie lubią tego, co robią, i olewają to, co robią. Jeśli komuś coś się nie podoba, powinien to zmienić. Ale ludzie boją się zmian. Trzeba coś stracić, żeby coś zyskać.
— Joanna Jędrzejczyk
Reposted frompaperman paperman viaCut Cut
3979 f1d1 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaCut Cut
Reposted fromolewka olewka viarepostedfrom repostedfrom
Mężczyźni pytali Boga: Dlaczego kobiety są takie cudowne, a żony takie okropne?
Bóg odrzekł: Ja stworzyłem kobiety, Wy tworzycie żony.
— znalezione
Reposted frompokolorowana pokolorowana viakoloryzacja koloryzacja

August 19 2016

7064 b8eb 420
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viascorpix scorpix

August 18 2016

2972 bd94 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix

August 17 2016

5311 3512 420
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viasilence89 silence89

August 16 2016

0529 e323 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viao2 o2
Reposted frombluuu bluuu viao2 o2
0703 9c4f 420
Reposted fromrol rol viaMagnolia11 Magnolia11

August 15 2016

Chciałabym, żebyś zawsze pamiętał – miłość mieszka w codzienności, w drobnych gestach, uśmiechu, dobrym jedzeniu, dzieleniu się i prostocie.
— truelifestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl