Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

8349 d29d 420
8342 cb2f 420

June 23 2015

6252 3f3c 420
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viasilence89 silence89
1431 0e75 420

my-eyes-open:

Emma Watson at the Premire of ”Noah” in Berlin

Reposted fromcelebs celebs viahogwarts hogwarts
9215 17ca 420
Reposted fromyochimu yochimu viakoloryzacja koloryzacja
6184 e4c3 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakoloryzacja koloryzacja
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viakoloryzacja koloryzacja

June 22 2015

7699 ae95 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasilence89 silence89

June 21 2015

W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viasilence89 silence89
1055 62a4 420
Na tym jednym zdjęciu widać 10 000 galaktyk, każda zawiera kilkaset miliardów gwiazd
Reposted fromtelewizja telewizja
5671 10f2 420
Reposted fromsarazation sarazation viahahat hahat

June 20 2015

2306 47f7 420

June 18 2015

0029 ab0e 420
Reposted fromnapiechote napiechote viahahat hahat
   
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viasilence89 silence89

June 17 2015

4724 7587 420
Reposted fromkotowate kotowate viasilence89 silence89
3293 fa6b 420
Reposted fromSalvoDali SalvoDali viamidaj midaj

June 16 2015

1684 c8b0 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viasilence89 silence89
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl